Oon Egg Egg

Oon Egg Egg

"แม่ไก่พันธุ์ดีที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี" คุณจะได้รับประทานไข่ไก่ที่ปลอดสารพิษ และคุณยังได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ชุมชนให้มีรายได้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเป็นวิสาหกิจชุมชน ออนวัลเลย์ ที่จะส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

ไข่ไก่ที่ปลอดสารจากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปลอดภัย 100 %
ไข่ไก่สดๆ จากฟาร์มไข่ไก่เพื่อสุขภาพจากแม่ไก่อารมณ์ดี
Oon Valley สันกำแพง - แม่ออน

Avatar
แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัย
ทั้งภายนอกและภายใน
Avatar
ไก่ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค
เลี้ยงวิธีธรรมชาติ
Avatar
ไข่คุณภาพดี ไข่ขาวเนื้อข้น
ไข่แดงนูน ปลอดสารพิษ

การเลี้ยงไก่

     ที่นี่เราเลี้ยงไก่ในแบบธรรมชาติ เลี้ยงไก่แบบปล่อย โดยเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีพื้นที่ที่กว้าง มีโรงเรือนไว้สำหรับหลบแดด หลบฝน มีน้ำสะอาดให้ไก่สามารถกินได้ตลอดเวลา ทำให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง

ประโยชน์ของไข่ไก่

  •  อุดมไปด้วยสารอาหาร
  •  ช่วยลดคลอเรสเตอรอล
  •  บำรุงสมอง
  •  บำรุงสายตา
  •  เหมาะเป็นอาหารลดน้ำหนัก
สามารถสั่งซื้อ ไข่ไก่อารมณ์ดี ได้ที่ Oon Organic
 4649
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์