แหล่งพัฒนาคน แหล่งสร้างงาน

แหล่งพัฒนาคน แหล่งสร้างงาน

6 รายการ
ซอฟท์แวร์ ฟรี 2 ปี หรือจนกว่าจะตั้งตัวได้
Creative Office & Co-Working Space สถานที่ที่ธรรมชาติกับเทคโนโลยีผสานกันอย่างลงตัว สร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรกรเป็นอาชีพที่ขาดโอกาสในสังคม แม้ว่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยมีมากมาย ทั้งปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตตกต่ำ ปัญหาเรื่องราคาพืชผลเกษตร แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้คือ ราคาสินค้าเกษตรถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง โดนพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ
ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นในแต่ละวัน คนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะอยู่รอด ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย Oon IT Valley ได้ร่วมกับโปรซอฟท์และบริษัทไอทีต่างๆต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน
ใน Oon IT Valley เราจะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของ SMEs ให้มีความเป็นเลิศแบบสุดๆไปเลย เราจะ Coaching คนอย่างเอาเป็นเอาตาย ทั้งวันทั้่งคืน
เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เราก็สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราได้สร้างสรรค์จินตนาการอันบรรเจิดได้โดยไม่มีขีดจำกัด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์