เมืองไอที วิถีแบ่งปัน

ซอฟท์แวร์ใจบุญ

เราต้องการให้ SME ได้มีโอกาสเข้าถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ยุค 5G ฟรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ตามความต้องการ ซอฟท์แวร์บัญชีที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ “ซอฟท์แวร์แห่งชาติ” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีแบบโบราณให้ก้าวไปสู่ การทำบัญชีในยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง

กาดนัดใจบุญ

กาดนัดอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชน งานหัตถกรรม เปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 18:00 น. เราเปิดพื้นที่ให้ชุมชน ได้มีสถานที่ ทำมาหากิน ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยไม่คิดค่าเช่าแต่อย่างใด

ข้าวแกงใจบุญ

“อิ่มแล้วหยอด ตามเส้นทางของบุญ” ทุกคนที่ได้เข้ามากินร้านข้าวแกงนี้ ไม่ได้กำหนดว่า จะจ่ายหรือไม่จ่าย ให้หยอดตามความพอใจ ตามความศรัทธา คนที่มีมากอาจจะจ่ายแทน คนที่มีน้อยหรือคนที่ไม่มี คนที่มีน้อยก็จ่ายน้อย คนที่ไม่มีก็ทำงานเป็นอาสาสมัคร เสียสละเพื่อส่วนรวม

Creative Office

สำนักงาน Office และ Co-Working Space สำหรับ SMEs Start Up เรายินดีให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้สถานที่ทำงานฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่อย่างใด ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศดี อาหารดี จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์จินตนาการได้ไม่มีขีดจำกัด

Knowledge Center

ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ สู่ความเป็นเลิศของ SMEs เรามีห้องประชุม ห้องสัมมนาพร้อมใช้งาน พร้อมแล้วสำหรับการบริการ SMEs, Start Up และเกษตรกร ได้เข้ามาใช้งานฟรี เราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคน เราได้เตรียมหลักสูตรการอบรมสัมมนาไว้อย่างเข้มข้น เพราะต้องการสร้างคน ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ มีคุณภาพอย่างแท้จริง

Oon Academy

เราเปิดให้ใช้สนามฟุตบอลมาตรฐานระดับโลกฟรี ให้กับชมรมนักฟุตบอลอาวุโส เพื่อให้เป็นสถานที่ได้ออกกำลังกายกัน ได้พบปะกัน รวมถึงศูนย์ฝึกทักษะ ความสามารถด้านฟุตบอล สำหรับเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึง ระดับสูง โดยผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพ เราปลูกฝังไม่ใช่เฉพาะด้านกีฬา แต่เรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ
ข่าวสารและกิจกรรม

OV ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวลำปางที่มาสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การเข้ามามีส่วนรวมของภาครัฐถือว่าเป็นเรื่องดีครับ มี 3 ส่วนที่เราต้องเดินไปด้วยกัน จับมือกันเดินคือ ...
เริ่มปลูกผักเชียงดา ... ปลูกผักอินทรีย์กัน ใส่ปุ๋ยหมัก ถึงเวลาห่างไกลจากเคมีและยาปราบศัตรูพืช

Partnerships

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์