เมืองไอที วิถีแบ่งปัน

Social Enterprise

เราจะตอบแทนสังคมด้วยความรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะเรามีความเชื่อว่า ทุกคนต้องการโอกาส ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp และผู้ด้อยโอกาส แล้วสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น

Knowledge Center

ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ เราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคน เราได้เตรียมหลักสูตรการอบรมสัมมนาไว้อย่างเข้มข้นเพราะต้องการสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง

Business Process Outsourcing

ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศดี อาหารดี ค่าครองชีพไม่สูง ผู้คนมีความ Creative สูง รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการที่ดี ทำให้เรากลายเป็น "Back Office เมืองไทย"

Oon Academy

ศูนย์ฝึกทักษะความสามารถด้านฟุตบอล สำหรับเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยผู้ฝึกสอน ระดับมืออาชีพ เราปลูกฝังไม่ใช่เฉพาะด้านกีฬา แต่เรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ

Oon Co-Working Space

Oon Space เป็นสถานที่ให้เช่ารูปแบบใหม่ที่เรียกว่าโคเวิร์คกิ้งสเปซ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแชร์พื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกัน มีเพียงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ บนสภาพแวดล้อมที่ทำให้สร้างสรรค์จินตนาการได้ไม่มีขีดจำกัด

Agrotourism

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โอบล้อมไปด้วยวิวภูเขาที่สวยงาม บรรยากาศชนบท การตกแต่งสไตล์ดัตช์ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับม้าแคระ แกะ กระต่าย และธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด

Sustainable

ความยั่งยืนของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องความร่ำรวยอย่างเดียว สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดของมนุษย์คือ ความกินดี อยู่ดี มีสุข และเป้าหมายของเราก็คงไม่ใช่เรื่องของความร่ำรวย แต่เราต้องการให้ Oon Valley เป็นสังคมของการร่วมแรงและแบ่งปัน โดยเฉพาะการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์