เพื่อสังคม

เพื่อสังคม

19 รายการ
เพราะการทำงานทางด้าน IT Outsourcing สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ขอให้มีอินเตอร์เน็ตก็ใช้ได้แล้ว เราต้องการสร้างงานให้เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัด สร้างงานให้กับคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ดีได้
1241 ผู้เข้าชม
เราต้องการสร้างสังคมให้น่าอยู่ เราต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคม ถึงแม้วันนี้เราจะยังไม่ได้เป็นองค์กรที่ร่ำรวยอะไรมากมายนักแต่เราก็ไม่ได้ลำบากอะไร มีเพื่อนๆที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะ
948 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ทำให้คนจนลงเพราะคนขาดโอกาส ไม่มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีๆทำ งานที่ดีๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่เมืองหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรม เมืองที่มีความเจริญ โปรซอฟท์ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดเป็นเป้าหมายของบริษัทว่าเราจะต้องสร้างเมือง
1302 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์มอบซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟท์แวร์ CRM และซอฟท์แวร์อื่นๆให้สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศฟรี
923 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยถือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท
3077 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์ขอมอบซอฟท์แวร์ให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรฟรี เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม เราต้องการแบ่งปันเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ องค์กรไม่แสวงหากำไรสามารถติดต่อขอรับซอฟท์แวร์ไปใช้ฟรี
955 ผู้เข้าชม
นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจากทุกสถาบัน โปรซอฟท์ขอมอบเครื่องมือทำมาหากินให้ทุกคน
1021 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้ Creative Park เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นสังคมของคนที่ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
986 ผู้เข้าชม
หาเงินจากคนรวยช่วยคนจน ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โปรซอฟท์ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างนวัตกรรมซอฟท์แวร์ออกสู่ตลาดมาโดยตลอด เราได้ตอบสนองความต้องการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เรามีลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายพันบริษัท
957 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ทำให้คนรวยขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้มีความรู้ มีความสามารถมากกว่าคนยากจน บรรพบุรุษพ่อแม่ ปู่ย่า ตายยายของผมอยู่บ้านนอก ไม่ได้มีโอกาสทางด้านการศึกษามากนัก ทำให้ครอบครัวมีฐานะยากจน แร้นแค้น
1341 ผู้เข้าชม
10556 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์