ให้ความรู้กับคนยากจน

ให้ความรู้กับคนยากจนสิ่งที่ทำให้คนรวยขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้มีความรู้ มีความสามารถมากกว่าคนยากจน บรรพบุรุษพ่อแม่ ปู่ย่า ตายยายของผมอยู่บ้านนอก ไม่ได้มีโอกาสทางด้านการศึกษามากนัก ทำให้ครอบครัวมีฐานะยากจน แร้นแค้น จนกระทั่งพ่อแม่ผมเห็นว่าถ้าจะทำให้ชีวิตลูกๆ ดีขึ้นจะต้องทำให้ลูกทุกคนได้รับการศึกษา จะได้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ ผมมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้ก็ด้วยการศึกษาหาความรู้

ถึงเวลาแล้วที่โปรซอฟท์ต้องสร้างสังคมชนบท สังคมบ้านนอก ต้องให้ความรู้แก่คนยากจนที่ยังมีอยู่มากมายในสังคมไทย เราจะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้ เราจะเริ่มต้นเดินจากก้าวแรกเพื่อเข้าสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งถ้าคุณยิ่งใหญ่ ยิ่งรวยและฉลาดมากเท่าไหร่ คุณยิ่งต้องรักและต้องเอาใจใส่ให้ความรู้คนยากจนให้มากๆ

เราจะเติมความรู้เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาผ่าน SoftBankAcademy ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์และผ่านศูนย์เรียนรู้ธุรกิจ SME

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 1198
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์