สร้างงานให้ชุมชนชนบท

สร้างงานให้ชุมชนชนบทด้วยปรัชญาที่โปรซอฟท์ต้องการสร้างงานให้กับคนในสังคมชนบท ทำให้เราได้สร้างสำนักงาน Creative Park ที่สันกำแพง แม่ออนที่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 20 กิโลเมตร  สถานที่แห่งนี้ได้สร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่นหลายอำเภอด้วยกันเช่นอำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน อำเภอบ้านธิ 

เราต้องการให้ Creative Park เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นสังคมของคนที่ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ  พนักงานที่ทำงานกับเราจะได้เรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่การงานที่พวกเขารับผิดชอบเท่านั้น แต่ทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขควบคู่กันไปในแต่ละวันด้วย

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 859
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์