ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสิ่งที่ทำให้คนจนลงเพราะคนขาดโอกาส ไม่มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีๆทำ งานที่ดีๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่เมืองหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรม เมืองที่มีความเจริญ โปรซอฟท์ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดเป็นเป้าหมายของบริษัทว่าเราจะต้องสร้างเมือง สร้างคน สร้างงานให้อยู่ในเขตอำเภอรอบนอกของเมือง จึงได้ปักหมุดที่สันกำแพง-แม่ออน เชียงใหม่

เราจะสร้างงานให้กับคนชนบทด้วยความยุติธรรม เราต้องการกระจายรายได้สู่สังคมชนบท ที่ Creative Park จะเป็นศูนย์กลางการทำงาน เป็น Back Office ให้กับกรุงเทพโดยอาศัยการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด คาดว่าในอนาคตจะมีคนทำงานที่ Creative Park หลายพันตำแหน่ง เราต้องการหาเงินจากคนรวยช่วยคนขาดโอกาสซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังมีรายได้น้อย

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 1112
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์