เมืองไอทีวิถีล้านนา

เมืองไอทีวิถีล้านนา

4 รายการ
(23 - 24 สิงหาคม 2561) Digital Economy มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting จะเข้ามาแทนที่โปรแกรมบัญชีบนชีบน Windows อย่างแน่นอน เปรียบเสมือน Smartphone เข้ามาแทนที่โทรศัพท์มือถือที่เคยใช้ในอดีต เพราะ Cloud Account สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์มือถือ ทำให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายกว่าการทำงานอย่างเดิมเป็นอย่างมาก
286 ผู้เข้าชม
(21 - 22 สิงหาคม 2561) Digital Economy มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting จะเข้ามาแทนที่โปรแกรมบัญชีบนชีบน Windows อย่างแน่นอน เปรียบเสมือน Smartphone เข้ามาแทนที่โทรศัพท์มือถือที่เคยใช้ในอดีต เพราะ Cloud Account สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์มือถือ ทำให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายกว่าการทำงานอย่างเดิมเป็นอย่างมาก
262 ผู้เข้าชม
136 ผู้เข้าชม
1084 ผู้เข้าชม
369 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์