อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโครงการออนวัลเลย์ จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโครงการออนวัลเลย์ จังหวัดเชียงใหม่อธิบดีณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าสำรวจลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเลย์ รุดทาบทามบิ๊กบราเธอร์ ร่วมประชุมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัล

เมื่อในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโครงการออนวัลเลย์ (Oon Valley) เมืองไอที วิถีแบ่งปัน พร้อมเข้าประชุมหารือในการบูรณาการด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ โดยมี นายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหารบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โครงการออนวัลเลย์ อ.แม่ออนโครงการออนวัลเล่ย์ (Oon Valley) เป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่จากแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมของ บจก. โปรซอฟท์ คอมเทค ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ดิจิทัล ด้วยแนวคิดในการให้ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs Start up ให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปปรับใช้เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของตนเองให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์-ออร์แกนิกให้กับชุมชน พื้นที่ Creative Park ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับเป็นสถานที่ทำงาน (Coworking Space) ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้หารือถึงแนวทางเบื้องต้นในการร่วมมือกันส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งโปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (ศภ.1.กสอ.) เชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับโครงการในฐานะหน่วยงานบิ๊กบราเธอร์ด้านดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเหนือได้ทดลองใช้งานโปรแกรมฟรีที่เป็นประโยชน์ในระยะเริ่มต้นต่อไป โดยมีนายทานทัต ยมเกิด ผู้​อำนวยการ​ศู​น​ย์วิ​จัยและ​พัฒนา​วัสดุ​อุตสาหกรรม​สร้างสรรค์​เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์