ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

136 รายการ
จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้นอกโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เพื่อให้นักเรียนได้ติวเข้มวิชาก่อนสอบ และวางแผนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ , เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความสามารถและความถนัดของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาตามความถนัด ณ ห้องประชุม ออนวิว และห้องประชุมฟาร์มวิว
ออนไอทีวัลเลย์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ามาเยี่ยมชม และฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของไอทีกับธุรกิจ
ยินดีต้อนรับและขอบคุณ คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณอรรฆฤกษ์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหาร ดัชฟาร์ม ให้การต้อนรับ
ขอเชิญผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ-รับคําปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องกับโรคต่างๆ
ศาลาพระพุทธรูปที่ Oon Valley เสร็จแล้ว
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์ม ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Oon Valley สามารถสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ Local Economy สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
การเกษตรของบ้านเรามีความล้าหลังอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำงาน Productivity เราน้อยมาก ต้นทุนเราสูง สินค้าไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น ถึงเวลาที่การเกษตรบ้านเราต้อง Change เกษตรกรต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน
วันนี้ 19 ธค 2562 มีโอกาสนำเสนอให้ทีมที่ปรึกษาของกรมอุตสาหกรรมทราบว่า Oon Valley ร่วมกับ Prosoft แจกซอฟท์แวร์ myAccount Cloud ให้ SME ใช้ฟรี 2 ปีหรือใช้ได้จนกว่าจะตั้งตัวได้หรือจนกว่าจะรวย โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด myAccount Cloud เป็นซอฟท์แวร์บัญชีบน Cloud ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ที่สามารถรองรับการทำงานให้กับ SME อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เลย www.myaccount-cloud.com
การประชุมเรียนรู้ประสบการณ์ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ของ Food Charter 17-19 ธันวาคม ณ ออลวัลเลย์ จากสมาชิกทั่วประเทศ
เมื่อในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโครงการออนวัลเลย์ (Oon Valley) เมืองไอที วิถีแบ่ง
แนวทางการจัดการงานการเงิน-บัญชีชุดเดียว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 ผู้ประกอบการควรเตรียมการอย่างไร..??
OV ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวลำปางที่มาสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การเข้ามามีส่วนรวมของภาครัฐถือว่าเป็นเรื่องดีครับ มี 3 ส่วนที่เราต้องเดินไปด้วยกัน จับมือกันเดินคือ ...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์