ข่าวสารและกิจกรรม

121 รายการ
การเข้ามามีส่วนรวมของภาครัฐถือว่าเป็นเรื่องดีครับ มี 3 ส่วนที่เราต้องเดินไปด้วยกัน จับมือกันเดินคือ ...
34 ผู้เข้าชม
เริ่มปลูกผักเชียงดา ... ปลูกผักอินทรีย์กัน ใส่ปุ๋ยหมัก ถึงเวลาห่างไกลจากเคมีและยาปราบศัตรูพืช
31 ผู้เข้าชม
มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า การเกิดขึ้นของ OV เริ่มต้นมาจากนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง 7 ...
54 ผู้เข้าชม
OV ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
24 ผู้เข้าชม
ครบ 2 ปี ที่ OV ได้ก่อกำเนิดและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นสถานที่สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างแรง...
26 ผู้เข้าชม
เป็นความภูมิใจเล็กๆ ของ OV ที่ได้สร้าง SME Start Up ทางด้าน Food เพื่อก้าวไปสู่ Creative Digital Food
30 ผู้เข้าชม
สุข สงบ ผ่อนคลาย เน้นความเป็นส่วนตัวในทุกกิจกรรม กับการท่องเที่ยว & พักผ่อนรูปแบบใหม่ ..
31 ผู้เข้าชม
Farm Food Goodlife คืออีกหนึ่งบริษัทที่ OV สนับสนุนให้เป็น SME Start up ..
31 ผู้เข้าชม
4260 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์