ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

132 รายการ
ขอเชิญผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ-รับคําปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องกับโรคต่างๆ
ศาลาพระพุทธรูปที่ Oon Valley เสร็จแล้ว
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์ม ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Oon Valley สามารถสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ Local Economy สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
การเกษตรของบ้านเรามีความล้าหลังอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำงาน Productivity เราน้อยมาก ต้นทุนเราสูง สินค้าไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น ถึงเวลาที่การเกษตรบ้านเราต้อง Change เกษตรกรต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน
วันนี้ 19 ธค 2562 มีโอกาสนำเสนอให้ทีมที่ปรึกษาของกรมอุตสาหกรรมทราบว่า Oon Valley ร่วมกับ Prosoft แจกซอฟท์แวร์ myAccount Cloud ให้ SME ใช้ฟรี 2 ปีหรือใช้ได้จนกว่าจะตั้งตัวได้หรือจนกว่าจะรวย โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด myAccount Cloud เป็นซอฟท์แวร์บัญชีบน Cloud ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ที่สามารถรองรับการทำงานให้กับ SME อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เลย www.myaccount-cloud.com
การประชุมเรียนรู้ประสบการณ์ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ของ Food Charter 17-19 ธันวาคม ณ ออลวัลเลย์ จากสมาชิกทั่วประเทศ
เมื่อในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโครงการออนวัลเลย์ (Oon Valley) เมืองไอที วิถีแบ่ง
แนวทางการจัดการงานการเงิน-บัญชีชุดเดียว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 ผู้ประกอบการควรเตรียมการอย่างไร..??
OV ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวลำปางที่มาสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การเข้ามามีส่วนรวมของภาครัฐถือว่าเป็นเรื่องดีครับ มี 3 ส่วนที่เราต้องเดินไปด้วยกัน จับมือกันเดินคือ ...
เริ่มปลูกผักเชียงดา ... ปลูกผักอินทรีย์กัน ใส่ปุ๋ยหมัก ถึงเวลาห่างไกลจากเคมีและยาปราบศัตรูพืช
มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า การเกิดขึ้นของ OV เริ่มต้นมาจากนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง 7 ...
OV ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ครบ 2 ปี ที่ OV ได้ก่อกำเนิดและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นสถานที่สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างแรง...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์