ข่าวสารและกิจกรรม

96 รายการ
27 - 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ DEPA สัมมนา Workshop เรื่อง Story Telling..
77 ผู้เข้าชม
จากแดจังกึม...สู่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง...
71 ผู้เข้าชม
OV มีการอบรมสัมมนา Workshop การทำบัญชียุคติจิตอลด้วย myAccout Cloud โดยมีผู้เข้าร่วม..
74 ผู้เข้าชม
เด็กเยาวชนเดินทางมาเข้าค่ายเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ OV
45 ผู้เข้าชม
เราได้ตั้งเป้าหมายหลายเรื่องราวที่จะให้เกิดขึ้นที่ OV เรื่องของ Food การท่องเที่ยว และการเกษตรอินทรีย์ ...
28 ผู้เข้าชม
วานนี้มีเด็กๆ จากเฉินตูเดินทางมาเรียน Cooking School ที่ OV และนับวันจะเพิ่มขึ้นๆ ...
42 ผู้เข้าชม
น้ำเชื่อมตาลโตนดออกานิก 100% จากธรรมชาติเป็น Product ตัวแรกที่ส่งมาให้คณะ...
60 ผู้เข้าชม
ในโอกาสนี้ทีมงานโปรซอฟท์ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์สู่คณะศึกษาดูงานจากภูฏาน และ...
67 ผู้เข้าชม
3634 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์