วันที่17-18 มีนาคม 2564 Oon IT Valley ให้การต้อนรับ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

วันที่17-18 มีนาคม 2564 Oon IT Valley ให้การต้อนรับ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

วันที่17-18 มีนาคม 2564 Oon IT Valley ให้การต้อนรับ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้นอกโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เพื่อให้นักเรียนได้ติวเข้มวิชาก่อนสอบ
และวางแผนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ , เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความสามารถและความถนัดของผู้เรียน
และเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาตามความถนัด ณ ห้องประชุม ออนวิว และห้องประชุมฟาร์มวิว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์