ผู้ช่วย รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยม Oon IT Valley

ผู้ช่วย รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยม Oon IT Valley


          

          


ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้ามาเยี่ยม Oon Valley เมื่อวันที่ 02/03/60 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้มีโอกาสนำเสนอผู้ช่วย รมต. DE 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่อง BPO และเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา ผช.รมต.พันศักดิ์ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างดี พวกเราใช้เวลาคุยกันเป็นเวลา 3 ชม.

ขอบคุณ DEPA เชียงใหม่ที่ทำให้คนที่มีบทบาทของสังคมได้มองเห็นว่าเราจะทำอะไรเพื่อสังคมให้น่าอยู่ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่ OV

เราไม่ได้เป็นองค์กรที่ร่ำรวย แต่เราจะร่ำรวยน้ำใจต่อสังคมที่ขาดโอกาส เราจะเป็นที่พึ่งสำหรับคนที่ขาดโอกาสในสังคม

ขอบคุณลูกค้าโปรซอฟท์ พนักงานโปรซอฟท์ ผู้ถือหุ้นทุกคน Stakeholders ทุกฝ่ายที่สนับสนุนให้ผมได้สร้าง OV ร่วมกับสมาชิก OV เราให้สัญญาว่าจะใช้ทรัพยากรที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่าที่สุด

.. OV เราจะเกิดมาเพื่อ SME และเกษตรกร ..

โพสต์เมื่อ :
8 มีนาคม 2560 10:27
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
8 มีนาคม 2560 10:27
โดย :
 251
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์