Co-Working Space อีกแห่งที่กำลังสร้าง ติดน้ำตกและลำธาร แม่กำปอง

Co-Working Space อีกแห่งที่กำลังสร้าง ติดน้ำตกและลำธาร แม่กำปอง

Co-Working Space อีกแห่งที่กำลังสร้าง ติดน้ำตกและลำธาร แม่กำปอง

มีที่พักเหมาะสำหรับ Creative และพักผ่อน อากาศเย็นสบายทั้งปี ความยาวของลำธารของผืนดินแปลงนี้ยาวมากกว่า 400 เมตร เราจะรักษาความเป็นธรรมชาติแหล่งผืนป่าที่เป็นต้นน้ำไว้ให้ลูกหลานเราตลอดไป

 พี่ชายได้สอนผมว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งมี 4 ธาตุคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นความโชคดีของคนเชียงใหม่ที่มีครบเกือบสมบูรณ์

เชียงใหม่มีดินดี น้ำดี ลมคืออากาศดี เหลือเพียงธาตุไฟของตัวเราเองจะทำให้ดีได้อย่างไร

วันเวลาที่เหลือไม่มากนัก เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์