เกี่ยวข้าวส่งฟ้า ณ Oon IT Valley

เก็บตกภาพกิจกรรมเกี่ยวข้าวส่งฟ้า ณ Oon Valley เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ต้องขอขอบคุณ ท่านรองอธิการแม่โจ้ รศ. พาวิน ดร.แนน คณบดีบริหาร คุณประเวศน์ นายกเทศบาลออนใต้ และลูกแม่โจ้ทุกท่านครับ

             

             

             

             

 124
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์