สัมมนาเรื่อง Cloud Accounting Software

5 พ.ค. 61 ออนซอฟต์ร่วมกับ OV จัดสัมมนาเรื่อง Cloud Accounting Software พร้อมแจกซอฟท์แวร์ให้ SME ได้นำซอฟท์แวร์ไปใช้ฟรี 1 ปีหรือจนกว่าจะตั้งตัวได้

OV จะก้าวเดินไปสู่ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถของคน เป็น Knowledge center ให้ได้

นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะมีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ และทุกวันในโอกาสต่อไป

เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลง พลังของการร่วมแรงและแบ่งปันกันให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน 66
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์