หนึ่งใน Startup ของ OV คือ Farm Food Goodlife Co.,Ltd.


    

    

อีกหนึ่ง Startup ของ OV คือ Farm Food Goodlife Co.,Ltd. ตอนนี้เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจแล้ว

ร้านอาหาร HERB คือร้านอาหารที่เรา Design ให้ออกมาเป็นส่วนผสมของ 3 ส่วนหลักๆ คือ

  1. Creative
  2. Digital
  3. Food

ต่อไปเรื่องของอาหาร จะไม่ใช่แค่สารอาหาร หรือ วัตถุธาตุที่เรากินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น แต่อาหารยังเป็นเรื่องของความสนุก ความรื่นรมย์ ความบันเทิงเริงใจ ที่ผู้เสพ กิน ดื่ม จะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวัตถุที่เป็นอาหาร

ที่ HERB เราจะทำให้อาหารเป็นมากกว่า Food แต่เป็น Feel หรือ Feeling เป็นความรู้สึกถึงความรัก ความผูกพัน ความหลงไหลให้กับลูกค้าที่ได้มีโอกาสได้มาใช้บริการ

HERB จะเป็นมากกว่าร้านอาหาร เพราะที่นี่เราจะเป็นทั้งร้านอาหาร ศูนย์เรียนรู้การทำร้านอาหารที่มีชีวิตให้กับลูกค้าของเรา

เราจะเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตของคนที่อยากทำร้านอาหาร เราต้องการใส่ Creative เข้าไปในอาหารทุกจานที่เราเสริฟให้ลูกค้า

เราต้องการสร้าง Value จากความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราคิดตลอดเวลาว่า OV คือ Creative Park

เราจะให้ HERB เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา สถานที่ดูงานของคนที่อยากทำธุรกิจร้านอาหาร

ที่นี่เราจะใส่ Digital เข้าไปในทุก Activity ในการบริหารจัดการร้าน

 59
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์