Smart Farmer

 

 

ส่วนหนึ่งของโครงการ OV คือการเป็น Smart Farmer เราต้องการนำ IT มาเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกร เป็นต้นแบบเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เรามีสู่เกษตรกรให้สามรถนำไปปฏิบัติต่อได้

มีคำศัพท์หนึ่งที่เราคิดว่า น่าจะเข้ากับบรรยากาศกับ OV ที่เรากำลังทำให้มันเกิดผลที่จับต้องได้

Green thumb (อ่านว่า "กรีน-ตัมบ์" ออกเสียงตัว th ด้วยนะครับ) เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ หมายถึงคนที่มีความสามารถพิเศษในการทำสวนหรือปลูกต้นไม้ได้ดีกว่าคนอื่น เรียกว่าปลูกอะไรก็ขึ้น คำนี้เป็น American and Canadian English ถ้าเป็น British English เราจะเรียกว่า GREEN FINGERS

1 มิถุนายน 61 ที่ OV เราจึงก่อกำเนิดกลุ่ม Green Thumb ขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ Smart Farmer ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
25 มิถุนายน 2561 11:15
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
25 มิถุนายน 2561 11:27
โดย :
 90
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์