Pony Tales

เพื่อเป็นการสร้าง Ecosystem ให้ OV เป็นสถานที่เชื่อมโยงระหว่างอาหาร การท่องเที่ยวและการเกษตร Farmer Market เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถึงวันนี้เรากำลังลงมือทำ Farmer Market อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำทุกวันจนกว่าจะดีขึ้น

นับจากนี้เป็นต้นไป Farmer Market ที่ OV เราจะใช้ชื่อว่า Pony Tales ซึ่งหมายความว่า... นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะนำเอาเรื่องราวของม้าแคระ พันธ์ Shetland จากหมู่เกาะ Shetland ประเทศอังกฤษ ที่มีความสดใส น่ารัก เชื่อง เป็นมิตรกับเด็กๆ มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวส่งต่อสังคม เพื่อสร้างให้เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ ผ่าน Farmer Market แห่งนี้

ตอนนี้เรากำลัง Renovate และกำลังตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพราะการท่องเทียวจะนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชน

ที่ Pony Tales จะมีสินค้าจากที่ผลิตภายใน OV เองและจากที่ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของเรา

เราจะคัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปจากชุมชนต่างๆ ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งเราคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพและคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

ตอนนี้เรามีทีมงานที่ได้เริ่มลงมือทำกันอย่างเต็มที่แล้ว แต่เราก็ยังขาดความรู้และประสบการณ์อยู่มาก จึงใคร่ขอคำแนะนำ คำปรึกษาจากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ

หลังจากที่ Pony Tales เริ่มเปิดดำเนินกิจการแล้ว เรายินดีให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในสังคมตลอดไป

เราจะนำพลังไอทีที่เราอยู่ทั้งหมดเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ Pony Tales อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น Front Office เช่น ระบบ POS, Website, E-Marketplace, Social Media, E-Marketing, CRM เป็นต้น ส่วน Back office เรามีระบบ ERP และ HRM ไว้รองรับเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากคือ ระบบ Logistic ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้บริษัท โปรซอฟท์ มีความพร้อมทุกอย่างเพื่อ Support กิจการได้เป็นอย่างดี

เราเชื่อพลังไอทีจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น การใช้ไอทีจะทำให้เราลดต้นทุน เพิ่ม Productivity และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

โพสต์เมื่อ :
13 กรกฎาคม 2561 09:49
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
13 กรกฎาคม 2561 10:18
โดย :
 100
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์