ดัชฟาร์ม กลายเป็น Creative Economy

ดัชฟาร์ม กลายเป็น Creative Economy

อาบน้ำม้าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ จากเสิ่นเจิ้นได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ดัชฟาร์ม

ความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้ให้กับดัชฟาร์มกลายเป็น Creative Economy เริ่มจากจุดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้

ก่อนเที่ยงแม่ของเด็กเหล่านี้มาเรียนการทำอาหาร ทำเสร็จร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันที่ร้าน HERB หลังจากนั้นก็พาลูกๆ มาอาบน้ำม้าที่ดัชฟาร์ม

กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง Food การท่องเที่ยว และเกษตรอินทรีย์ที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก นับจากนี้เป็นต้นไปก็จะเกิดเป็น Value chain สร้างมูลค่าเพิ่มให้คนในชุมชนต่อไป

ก่อนหน้านี้เราต้องจ้างพนักงานในฟาร์มเพื่อทำหน้าที่อาบน้ำม้า แต่วันนี้เรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่อยากหาประสบการณ์จากการอาบน้ำม้า กลายเป็น Agro tourism

นับจากนี้เป็นต้นไปเรื่องราวของน้องม้าผู้น่ารัก Pony Tales จะถูกส่งต่อไปสู่สังคมอีกมากมาย สัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะมาช่วยกันสร้างตำนานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

เราจะใช้ฝูงม้าแคระที่มีอยู่มากกว่า 50 ตัวที่ดัชฟาร์มทำ Horse therapy เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยทางใจให้กับเด็กๆ และคนชรา

เรารู้ว่าอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปีจะมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า เหงามากขึ้น เรากำลังออกแบบอาชาบำบัดเพื่อรักษาโรคเหล่านี้ให้ได้ด้วยฝูงม้าแคระที่เรามีอยู่

             

             

             

             

โพสต์เมื่อ :
16 กรกฎาคม 2561 13:22
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 กรกฎาคม 2561 13:53
โดย :
 159
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์