ประชุมร่วมกับนายอำเภอแม่ออนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ออน

ประชุมร่วมกับนายอำเภอแม่ออนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ออนการเข้ามามีส่วนรวมของภาครัฐถือว่าเป็นเรื่องดีครับ มี 3 ส่วนที่เราต้องเดินไปด้วยกัน จับมือกันเดินคือ รัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน

การมาของทุกหน่วยงานมีความสำคัญสำหรับ OV เพราะเราต้องการให้ที่นี่เป็นที่รับรู้ของคนในวงกว้าง เพราะสิ่่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการคือ เราต้องการคนเก่งมาทำงานที่นี่

เป้าหมายหลักของ OV คือการลดความเลื่อมล้ำของสังคม เราต้องการดึงเงินจากเมืองหลวงมาจ้างงานให้ที่นี่

ถ้าเราได้คนเก่งมาทำงานที่ OV แล้ว การพัฒนา OV จะไปได้เร็วและไกลมาก

อีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้า คนเราสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา Anytime Anywhere Anydevice ผมเชื่อว่าการจ้างงานจากกรุงเทพจะมาสู่ที่ OV หลายร้อยตำแหน่งงาน

อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคม อินเตอร์เน็ต 5G จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของคนอีกเยอะมาก

OV เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เพราะเราต้องการให้เกิดการจ้างงานให้คนต่างจังหวัด เพราะงานจะไหลมาหาเรา เงินเดือน ค่าครองชีพที่กรุงเทพแพงมาก แถมคุณภาพชีวิตไม่ได้ดีเหมือนบ้านเราเลย เชียงใหม่ค่าครองชีพต่ำ คุณภาพชีวิตดีกว่ามาก Performance ในการทำงานก็ไม่ได้แพ้กรุงเทพ ในเมื่อต้นทุนเราต่ำกว่าเราก็สามารถแข่งขันได้

วานนี้ผมได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกับนายอำเภอแม่ออนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ออน ในการดึงเอาชุมชนมามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนับจากนี้เป็นต้นไป

ในเมื่อเราได้แล้ว ชุมชนโดยรอบก็ต้องได้กับเราด้วย เราจะจับมือกันเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุมชน อำเภอแม่ออน สันกำแพงและบ้านธิ เพราะเป็นอำเภอโดยรอบของเรา

เราจะนำของดีแม่ออน ของดีสันกำแพง ของดีเชียงใหม่มาสร้างการรับรู้ผ่าน OV

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ OV จะทำคือ การขายมันสมองของคนเชียงใหม่สู่กรุงเทพเมืองหลวงของเราผ่านออนไลน์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์