ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์เดินทางมาเยี่ยม Oon Valley

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์เดินทางมาเยี่ยม Oon Valleyผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์เดินทางมาเยี่ยม Oon Valley พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์ระหว่างกัน หลังจากมีการพูดคุยกันทำให้เข้าใจได้ว่า การเกษตรของบ้านเรามีความล้าหลังอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำงาน Productivity เราน้อยมาก ต้นทุนเราสูง สินค้าไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น ถึงเวลาที่การเกษตรบ้านเราต้อง Change เกษตรกรต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน เพิ่ม Productivity และสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค เป็นคำมั่นสัญญาระหว่างพี่และน้องว่า จะนำเทคโนโลยีการเกษตรจากอิสราเอลสู่ Oon Valley ตามแนวคิด ทำน้อยแต่ได้มาก ใช้แรงงานคนให้มากที่สุด ทำแล้วต้องได้ผลผลิต ทำแล้วต้องได้สิ่งที่ดีๆกลับไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์