MICE ไมซ์ในฟาร์ม ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Oon Valley

MICE ไมซ์ในฟาร์ม ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Oon ValleyMICE ไมซ์ในฟาร์ม หรือ ศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์ม ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Oon Valley สามารถสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ Local Economy สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เราสามารถสร้างแหล่งอาหารอินทรีย์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาประชุมสัมมนาได้เป็นอย่างดี ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาที่ Oon Valley จะได้ประสบการณ์บรรยากาศในฟาร์มที่แปลกใหม่ ท้องทุ่งนากว้างขวาง มองเห็นวิวดอยรอบทิศทาง ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในอนาคตไมซ์ในฟาร์มจะเติบโตอีกมาก เพราะคนส่วนใหญ่เคยแต่จัดประชุมในโรงแรมในเมืองเท่านั้น แต่การจัดประชุมในฟาร์มจะได้ Ecosystem ที่ Creative อย่างมากมาย เมื่อสถานที่ พื้นที่กว้างขวาง พื้นที่เปิด สมองเปิด การรับรู้ การเรียนรู้ การจดจำ ความคิดสร้างสรรค์จะบรรเจิดขึ้นอีกมากมาย


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์