ศาลาพระพุทธรูปที่ Oon Valley

ศาลาพระพุทธรูปที่ Oon Valleyศาลาพระพุทธรูปที่ Oon Valley เสร็จแล้ว ที่เหลือคือนิมนต์พระเกจิอาจารย์วัดป่ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ศาลาแห่งนี้ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สงบและพอเพียง ศาลแม่ตะเคียนทอง เพื่อเป็นเรื่องราวที่เตือนสติว่า เราเกิดมาต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด อย่ากอบโกยเอารัดเอาเปรียบสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ขอให้เป็นผู้สร้าง อย่าเป็นผู้ทำลาย ขอให้เป็นผู้ให้ อย่าเป็นผู้กอบโกย อย่าเห็นแก่ได้ อย่าเห็นแก่ตัว ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน บรรยากาศเหมือนกุฏิพระในวัดป่า โดยทั้งหมดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดป่าญาณสัมปันโน หลวงตาสม อ.โนนสะอาด ตั้งใจแล้วว่าจะนิมนต์หลวงตาสม มาปักกลดที่ศาลาแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับผืนดิน Oon Valley ผืนดินของพวกเราทุกคนในสังคมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์