คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร ครั้งที่3

คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร ครั้งที่3         ขอเชิญผู้ป่วย / ประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ-รับคําปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องกับโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน ไมเกรน นอนไม่หลับ เก๊าท์อัลไซเมอร์ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซีสต์ เนื้องอก
         วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ตรวจฟรี ณ ดัชฟาร์ม ถนนเชียงใหม่-แม่ออน ต.ออนใต้ อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ โดยแพทย์ ผู้ได้รับอนุญาตใช้กัญชาทางการแพทย์
          นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมพูจิรโชติ อดีต อ.แพทย์ประจําโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
(ปล : สําหรับผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ มีค่าใช้จ่าย300 บาท พร้อมหนังสือดูแลสุขภาพ แจกฟรี 1 เล่มเพื่อความสะดวก กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ ล่วงหน้า ที่ Tel/Line ID : 095 5905935 คุณโอภาส)


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์