ดร.ตะวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอินทรีย์ และคุณหมึกจาก Silicon Valley เข้าเยี่ยม OV


          

    

ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอินทรีย์ พร้อมกับพี่หมึกจาก Silicon Valley ได้เดินทางมาเยี่ยมออนไอที พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากครับ

 125
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์