อาหารอินทรีย์จะเป็นทางเลือกแรกของสังคมของคนรุ่นใหม่

นับจากนี้เป็นต้นไป คนจะใส่ใจในเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้น ทุกคนต้องการมีอายุที่ยืนยาว สิ่งที่สำคัญทีสุดคืออาหาร อาหารอินทรีย์จะเป็นทางเลือกแรกของสังคมของคนรุ่นใหม่

เราจะทำอย่างไรให้เกิดการกินอาหารเป็นยา

ผักพื้นบ้าน สมุนไพรไทย น่าจะมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม

ซึ่งเป็นเรื่องที่ Oon Valley จะให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เราได้ Set up หน่วยงานเข้ามารับผิดชอบกับโครงการนี้แล้วครับ

วันนี้ที่ออนไอที ผมได้เริ่มปลูกผักไว้กินเองแล้วครับ และจะเริ่มปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปลูกเองกินเอง

ที่นี่จะต้องเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย สงบ และพอเพียง อยู่กับธรรมชาติ ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เลิกการใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้สารเคมี


     


     

    

 94
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์