สสอ. - สำนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

OV ได้มีโอกาสตอนรับ สสอ. - สำนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่ได้เข้ามาถ่ายทำสื่อการสอน IoT สาขาไอทีฯ วท.เชียงใหม่ เพื่อไปเผยแพร่และใช้งานทั่วประเทศ

             

             

             

 76
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์