กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการผลิตในภูมิภาค

คุณนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ คุณวินัย บุญพึ่ง ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนสอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำคณะผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการผลิตในภูมิภาค โดยการศึกษาดูงาน กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมมาตรฐาน IP ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยนำคณะผู้ประกอบการ ศึกษาดูงานที่ Oon Valley

ทุกคนที่เดินทางมาที่ OV ผมไม่ได้มีอะไรให้เลยครับ สิ่งที่ผมให้ตลอดชีวิตของผมคือการให้กำลังใจ ให้ความรู้ ให้แรงบันดาลใจที่นำกลับไปปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงานให้ดีขึ้นในแต่ละวัน

             

             

 31
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์