คณะทีมงาน พลเอกฤทธิ์ อินทราวุธ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


 


 

    

3 กรกฎาคม 61 OV ได้ต้อนรับคณะทีมงาน พลเอกฤทธิ์ อินทราวุธ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานระหว่างกันกับ DEPA เชียงใหม่

วันนี้ได้ไอเดียจากพี่วุฒิ DEPA ว่าไทยน่าจะมี Line แห่งชาติ

ผมเห็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว นับจากนี้เป็นต้นไป OV เราจะเป็น Business software แห่งชาติ

เราได้เริ่มต้นทำมานานแล้ว แต่เรายังไม่เคยสื่อสารเรื่องนี้ออกไป นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะสื่อสารสู่สังคมมากขึ้น

ชาวนากับนายทหารพบปะพูดคุยเรื่อง Smart city , Smart Farm

 46
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์