น้ำผึ้งป่าจากธรรมชาติ

น้ำผึ้งป่าจากธรรมชาติค่อยๆ ทำไปตามอุดมการณ์ที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้

ฟาร์มแห่งนี้จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยใจรัก เราจะค่อยๆ ปลูกค่อยๆ ทำตามกำลังที่เรามี ปลูกที่กิน กินที่ปลูก

ค่อยๆ สร้างสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อความกินดี อยู่ดี มีสุข

...

ชาวบ้านที่หาน้ำผึ้งป่ามาขาย น้ำผึ้งป่าจากธรรมชาติบริเวณป่าเมี่ยง ปางแฟน แหล่งโอโซนที่ดีที่สุดอีกแห่งของประเทศไทย

เราจะอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัย ร่วมแรงและแบ่งปันกันไปตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน

โพสต์เมื่อ :
19 พฤศจิกายน 2561 11:14
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
19 พฤศจิกายน 2561 11:24
โดย :
 84
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์