สนามฟุตบอลดัชฟาร์ม


                


                

    

ถึงเวลาแล้วที่ผมอยากทำอะไรที่เป็นไปตามฝันของผม

ผมขอประกาศให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันว่า นับจากนี้เป็นต้นไป สนามฟุตบอลดัชฟาร์มจะเป็นสนามฟุตบอลเพื่อเด็กๆ และเยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสได้มาใช้สนามฟรีได้ตลอดเวลาทุกวัน

สนามฟุตบอลดัชฟาร์มจะก้าวไปสู่... สนามชุมทางนักเตะ Street Soccer...

แม้ว่าผมได้จากโลกนี้ไปแล้ว แต่ผมได้ถ่ายทอดแนวคิดอุดมการณ์ต่างๆ ให้คนโปรซอฟท์ไว้หมดแล้ว น้องๆ เหล่านี้บอกว่าจะสานต่ออุดมการณ์ตลอดไป

OV จะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง OV จะเป็นของทุกคนในสังคมที่อยากมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น

 52
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์