Oon IT Valley ... Pony Tale

Oon IT Valley ... Pony Tale

เป็นความภูมิใจเล็กๆ ของ OV ที่ได้สร้าง SME Start Up ทางด้าน Food เพื่อก้าวไปสู่ Creative Digital Food

การได้ไปร่วมออก Event ที่ One Nimman ตามมาด้วยงานแม่โจ้ 85 ปี ผลตอบรับดีมาก ยอดขายสูงขึ้นตลอดเวลา ลูกค้าบางส่วนเดินทางมาซื้อที่ Oon IT Valley...Pony Tale...

เมื่อวันงานที่แม่โจ้ยอดขายมากกว่า 100 กล่องจากผลงานของนักศึกษาฝึกงานแม่โจ้

เรากำลังสร้าง Business Model ใหม่เพื่อเป็นความหวังของคนตัวเล็ก เราจะรวมพลังคนตัวเล็กก้าวเดินไปด้วยกัน เราจะสร้างพลังร่วมกับคนที่มีฝีมือ มีความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดโอกาสที่ดี เพื่อให้พวกเขาต่อยอดจาก Ecosystem ที่เรามีอยู่

เราจะส่งต่อเรื่องราวของผู้ประกอบการรายเล็กๆ เหล่านี้ผ่านการเล่าเรื่องราวของน้องม้าแคระที่น่ารัก...นั่นคือที่มาของแบรนด์ ...Pony Tale...

Pony= ม้าตัวเล็กๆ ม้าแคระ

Tale = การเล่าเรื่องราว

นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะมีน้องม้าผูู้น่ารักมาเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เราจะสร้าง OV ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน เป็นสถานที่ร่วมแรงและแบ่งปัน เป็น Sharing Economy

รวมทั้งจะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ นำไปปฏิบัติได้จริง

OV มีเทคโนโลยีที่สามารถแบ่งปันให้สังคมคนตัวเล็กเอาไปใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ผมจะทำให้ OV เป็นเหมือนวัดแต่ไม่ใช่วัดอ

ที่นี่จะมีภาพและบรรยากาศแห่งการร่วมแรงและแบ่งปัน

.......

ผมได้คุยกับพี่อ้อย ประธานสมาพันธ์ SME เชียงใหม่ถึงแนวทางในการรวมพลคนตัวเล็ก คน SME ให้มีพื้นที่ยืนในการทำธุรกิจ

นับจากนี้เป็นต้นไปการทำธุรกิจนับวันจะยิ่งยากลำบากมากขึ้นทุกวัน เราไม่ได้มองว่าใครคือคู่แข่ง แต่เราต้องมองทุกคนคือ Partner กัน เราจะใช้ OV เป็นสถานที่สร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับคนตัวเล็กๆ อย่างพวกเรา

OV จะเป็นสถานที่คิด ที่ระดมสมอง ที่ทำงานของทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

ผมจะใช้ OV เป็นที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างเต็มที่ ใครอยากจะใช้บริการอะไรในสิ่งที่เรามีอยู่สามารถนำเสนอมาเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันได้อย่างเต็มที่

ปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของไทย เหตุการณ์ต้มยำกุ้ง เป็นช่วงเวลาที่ผมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในการทำธุรกิจ

ปี 2562 จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจ SME เพราะเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองยังไม่ค่อยเห็นปัจจัยด้านบวกอะไรเลย

ปี 2563 หรือ ปี 2020 จะเป็นที่ยากลำบากอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ขอให้เพื่อนๆ ของพวกพวกเราทุกคนที่ทำธุรกิจจงรักษา Cash Flow ไว้ในระดับที่จะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวด้วยจะเป็นการดีอย่างยิ่ง

             

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์