Oon Valleyครบ 2 ปี ที่ OV ได้ก่อกำเนิดและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นสถานที่สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ขาดโอกาสมาเป็นระยะเวลายังไม่นานมากนัก

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรจากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของคนตัวเล็กอย่างพวกเรา ที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำคน

ทำให้ Oon IT Valley ในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไอทีเท่านั้น เพราะเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการให้เกิดบนผืนดินนี้คือ กินดี อยู่ดี มีสุข

นับจากนี้ Oon IT Valley จะเป็นส่วนหนึ่งของ Oon Valley...หลังจากที่ได้คุยกับที่ปรึกษาหลายๆ ท่านแล้ว สรุปมีความเห็นตรงกันว่า กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้แบรนด์ Oon Valley

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็น Smart City เราจะใช้ Prosoft Software Solution ที่เรามีอยู่เป็นตัวผลักดัน Business Model ที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ให้เกิดเป็น Digital Disruption อย่างเต็มที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์