การเกิดขึ้นของ OV

การเกิดขึ้นของ OVมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า การเกิดขึ้นของ OV เริ่มต้นมาจากนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง 7 คนเมื่อ 24 ปีที่แล้ว ในวันที่เริ่มต้นนักศึกษาเหล่านี้ยังไม่จบผมได้ชวนมาทำงานกับคอมพิวเตอร์เก่าๆ ไม่กี่เครื่อง

ตอนนี้น้องๆ เหล่านี้หลายคนยังทำงานอยู่โปรซอฟท์และยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้าง OV มาอย่างต่อเนื่อง

นับจากนี้เป็นต้นไป ผมจะเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัย ไปหาอาจารย์ ไปหาน้องๆ นักศึกษา เพื่อมาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ OV ผมทำด้วยอุดมการณ์ ผมทำตามความฝันที่อยากทำ ผมไม่ได้ทำอะไรที่อยู่นอกเหนือความฝันแต่อย่างใด ผมจะค่อยๆ ทำค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป อยากมีชีวิตอย่างเรียบง่าย เรียบง่ายและพอเพียง

ผมได้บอกกับทุกคนว่า OV จะต้องไม่สร้างภาพ เราต้องทำอย่างจริงจัง ทำต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ ถ่ายทอดแนวคิดและอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ความสำเร็จอาจจะช้าไม่เป็นไร อาจไม่ได้เห็นในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นลูก รุ่นหลาน ช่างมัน ทำไปเถอะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์