คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา


                

    

OV ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บรรยายสรุปความเป็นมาของและอนาคตของโครงการ และเพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในวันหน้า

โครงการที่จะเป็นความร่วมมือในอนาคตอันใกล้นนี้คือ เรื่อง Smart Farm และ เรื่องการสร้างผู้ประกอบการทางด้านดิจิตอล รวมถึงเทคโนโลยีอาหาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์