บทความของ Oon Valley

บทความของ Oon Valley

200 รายการ
ขอเชิญผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ-รับคําปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องกับโรคต่างๆ
120 ผู้เข้าชม
ศาลาพระพุทธรูปที่ Oon Valley เสร็จแล้ว
105 ผู้เข้าชม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
116 ผู้เข้าชม
ศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์ม ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Oon Valley สามารถสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ Local Economy สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
78 ผู้เข้าชม
การเกษตรของบ้านเรามีความล้าหลังอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำงาน Productivity เราน้อยมาก ต้นทุนเราสูง สินค้าไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น ถึงเวลาที่การเกษตรบ้านเราต้อง Change เกษตรกรต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน
54 ผู้เข้าชม
วันนี้ 19 ธค 2562 มีโอกาสนำเสนอให้ทีมที่ปรึกษาของกรมอุตสาหกรรมทราบว่า Oon Valley ร่วมกับ Prosoft แจกซอฟท์แวร์ myAccount Cloud ให้ SME ใช้ฟรี 2 ปีหรือใช้ได้จนกว่าจะตั้งตัวได้หรือจนกว่าจะรวย โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด myAccount Cloud เป็นซอฟท์แวร์บัญชีบน Cloud ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ที่สามารถรองรับการทำงานให้กับ SME อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เลย www.myaccount-cloud.com
82 ผู้เข้าชม
การประชุมเรียนรู้ประสบการณ์ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ของ Food Charter 17-19 ธันวาคม ณ ออลวัลเลย์ จากสมาชิกทั่วประเทศ
71 ผู้เข้าชม
Oon Egg Egg
660 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์