IT Outsourcing

ทำไมต้อง ITO ?

เพราะการทำงานทางด้าน IT Outsourcing สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ ขอให้มีอินเตอร์เน็ตก็ใช้ได้แล้ว
เราต้องการสร้างงานให้เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัด สร้างงานให้กับคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ดีได้?

งาน ITO มีอะไรบ้าง?

งานทุกอย่างที่เราสามารถทำงานได้ผ่านอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ งานดูแลเว็บไซต์ งาน Graphic Design งาน E-marketing เป็นต้น

ทำไมต้องมาทำที่ Oon Valley?

Oon Valley เชียงใหม่มีความเหมาะสมในการสร้างเมือง สร้างคน สร้างงานเป็นอย่างมากเพราะเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศดี อาหารดี ค่าครองชีพไม่สูง คนน่ารัก ผู้คนมีความเป็น Creative สูง สามารถหาพนักงานได้ง่าย โดยเราเน้นไปที่เด็กชาวเขา ชาวดอย เด็กบ้านนอก เด็กต่างจังหวัด โปรซอฟท์ได้ลงทุนซื้อที่ดิน 100 ไร่มูลค่ามากกว่า 80 ล้านบาทเพื่อสร้างให้เป็น IT Valley ของเมืองไทย เราจะมีสถานที่ทำงานอยู่กับธรรมชาติ มีที่พักให้พนักงานของเรา มีโรงอาหาร มีสถานที่ออกกำลังกายและอื่นๆ เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าทำงาน และขณะเดียวกันก็น่าอยู่น่าอาศัยด้วย คนของเราไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมือง เพราะเราเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องเข้าไปแออัดในเมือง เราเห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่สะสมคนเก่ง คนดี คนที่เหมาะสมสำหรับสร้างสังคมต้นแบบต่อไป

แล้วเราจะแข่งขันกับคนอื่นเขาได้อย่างไร?

เราได้ประเมินศักยภาพต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าเราสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้แน่นอนเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ระดับประเทศ

เรามีคนที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก เรามีระบบบริหารจัดการที่ดี เราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบเช่น เรามีสำนักงานทั้งที่กรุงเทพและสำนักงานที่เชียงใหม่ ด้วยต้นทุนทำงานที่ต่ำกว่า ทำงานดีกว่า รวดเร็วกว่า

กลยุทธ์ของเราคือ "ถูก เร็ว ดี" จะทำให้เรา
กลายเป็น "Back Office เมืองไทย"

 

 

 

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์