IT for Agriculture

IT for Agriculture

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ขาดโอกาสในสังคม แม้ว่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยมีมากมาย ทั้งปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตตกต่ำ ปัญหาเรื่องราคาพืชผลเกษตร แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้คือ ราคาสินค้าเกษตรถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง โดนพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ

ตอนนี้เรากำลังพัฒนา Application เพื่อให้เกษตรไทยสามารถเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยกำลังออกแบบระบบบริหารจัดการเครือข่ายอาหารอินทรีย์ อาหารปลอดภัยจากสารพิษ ปลอดภัยจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง เราต้องการให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ในราคาที่ถูกกว่าอาหารอินทรีย์ตามร้านค้าทั่วไป

เรากำลังออกแบบเว็บไซต์ให้เป็น E-Marketplace ช่วยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันระหว่างเครือข่ายผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์กับผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถสั่งพืชผักผลไม้อินทรีย์โดยจ่ายเงินล่วงหน้าให้เกษตรกร และสามารถเลือกพืชผักที่ตนเองต้องการเองได้ว่าแต่ละวันต้องการผักอะไรบ้าง สามารถกำหนดเป็นปฏิทินล่วงหน้าได้เองเลย โดยทำการสั่งผ่านอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าสักสองสามวันหรือเป็นอาทิตย์

ในเว็บไซต์ของเราจะบอกรายละเอียดสินค้าและราคาและผู้ผลิตอย่างชัดเจน และทางเว็บไซต์จะบอกตำแหน่งจุดที่ผู้บริโภคจะไปรับผลผลิตอย่างชัดเจน เราจะสร้างจุดที่ไปรับให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยตั้งใจไว้ว่าจะเอา "ร้านข้าวแกงอนามัยเพื่อสังคม " ที่เรากำลังจะเปิดมาเป็นจุดกระจายสินค้าอินทรีย์เหล่านี้

การสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น "ผู้ผลิต" และ "ผู้บริโภค" และ "จุดกระจายสินค้า" จะได้ประโยชน์ด้วยกันกับทุกฝ่าย

ประโยชน์สำหรับผู้บริโภค

  • ผู้บริโภคได้รับพืชผักอินทรีย์ ราคาถูกกว่าซื้อจากแหล่งอื่นๆทั่วไป
  • รับรองว่าได้รับอาหารอินทรีย์อย่างแน่นอน เพราะเราจะมีคณะกรรมการตรวจสอบอาหารก่อนถึงมือผู้บริโภค

ประโยชน์สำหรับเกษตรกร

  • รู้ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวัน ทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
  • ขายผลิตผลได้ราคา โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
  • ไม่ต้องเสียเวลามานั่งขายตลาดตลาดนัดหรือตามตลาดสด ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
  • ขายผลิตผลได้ราคา โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ในชุมชนแม่ออน สันกำแพง มีสินค้าที่คิดว่าน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรได้มาก เช่น แหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์ที่แม่กำปอง แม่ป็อก อำเภอแม่ออนมีฟาร์มโคนมที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ส่วนบริเวณแม่กำปอง แม่ป็อกอากาศเย็นตลอดทั้งปี สามารถทำเป็นแหล่งอาหารพืชผักและผลไม้เมืองหนาวได้

 

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์