IT for SMEs

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นในแต่ละวัน คนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะอยู่รอด

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย Oon Valley ได้ร่วมกับโปรซอฟท์และบริษัทไอทีต่างๆต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน เราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อสร้าง SMEs ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปีหรือ
ฟรีจนกว่าจะตั้งตัวได้ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในระยะ 2 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการ

ซอฟท์แวร์ที่ SMEs จะได้ใช้ ฟรี 2 ปี ประกอบด้วย

  • โปรแกรมบัญชี myAccount ฟรี 2 ปี หรือฟรีจนกว่าจะตั้งตัวได้
  • โปรแกรมเงินเดือนและโปรแกรมบริหารงานบุคคล HR-Pro ฟรี 2 ปี หรือฟรีจนกว่าจะตั้งตัวได้
  • โปรแกรม Point of Sale (POS) ฟรี 2 ปี หรือฟรีจนกว่าจะตั้งตัวได้
  • โฆษณาและประกาศซื้อ-ขายสินค้า B2B E-marketplace ที่ www.B2BThai.com ฟรี 5 ปี
  • ได้ใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป www.sogoodweb.com ฟรี 2 ปี
  • ประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.Lionjob.com ทั่วประเทศ ฟรี 5 ปี

นอกจากนี้เรายังมีซอฟท์แวร์ที่กำลังพัฒนาให้ SMEs ได้นำไปใช้อีกมากมาย เราต้องการให้เกิดการใช้ซอฟท์แวร์แบบ Ecosystem ทุกระบบจะเชื่อมโยงถึงกันเพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้มากที่สุดเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์