การอบรมสัมมนา Workshop ที่ OV

การอบรมสัมมนา Workshop ที่ OV

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 OV มีการอบรมสัมมนา Workshop การทำบัญชียุคติจิตอลด้วย myAccout Cloud โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ประกอบการ พนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี รวมไปถึงที่ปรึกษาทางด้านบัญชีด้วย

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ก็จะมีการมีการอบรมสัมมนา Workshop การทำบัญชียุคติจิตอลด้วย myAccout Cloud โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ประกอบการของสมาคมสิ่งพิมพ์บรรจุพันธ์จากทั่วประเทศ

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมีการอบรมสัมมนา Workshop เรื่อง Story Telling วิทยากรโดยคุณพงษ์ศักดิ์ อริยกิจไพศาล ที่ปรึกษา OV ให้ผู้กับผู้ประกอบการดิจิตอลชุมชน ที่ OV ด้วย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก

นับจากนี้เป็นต้นไปการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญอย่างมากคือเรื่องราว Story Telling ที่ดีเขาทำกันอย่างไร เราจะเล่าเรื่องราวของเราสู่ลูกค้าของเราได้อย่างไร จะทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจในสิ่งที่ลูกค้าอยากรับรู้ในเรื่องของเรา จะทำอย่างไรให้เขาบอกต่อในเรื่องของเราสู่สังคมในวงกว้าง

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่สามารถมีเพียงแค่คุณภาพของสินค้าและบริการเท่านั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ต้องมี Business Model ที่ดี และต้องมีเรื่องราวที่ดี ถ้าเรื่องราวของเราดี ลูกค้าจะตามมาจากทั่วโลก

             

             

โพสต์เมื่อ :
21 สิงหาคม 2561 16:27
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
21 สิงหาคม 2561 16:36
โดย :
 177
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์