ท่องเที่ยววิถีไทย แม่ออน

ท่องเที่ยววิถีไทย แม่ออน

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่ม Oon Valley ได้เห็นว่าแม่ออนมีศักยภาพในการเป็นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้ไม่ยาก เพราะเส้นทางสายเชียงใหม่-แม่ออนได้ผ่านน้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องเดินทางมาเที่ยวที่น้ำพุร้อนสำกำแพงอยู่แล้ว

"แม่ออน" เป็นอำเภอเล็กๆ อีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถเดินทางได้ด้วยทางหลวงหมายเลข 1317 เส้นเชียงใหม่-แม่ออน ถ้าเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ก็จะผ่านถนนมหิดล ผ่านห้างพรอมเมนาดาเป็นถนนตรงสู่แม่ออนได้เลย Oon Valley ห่างจากเชียงใหม่ 20 กิโลเมตร ส่วนอำเภอแม่ออน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ตลอดการเดินทางไปสู่แม่ออน ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นอย่างดี เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม ท้องฟ้าสดใสตัดกับท้องทุ่งนาที่เขียวขจี สลับกับทิวเขาที่เรียงรายตลอดข้างทาง

เสน่ห์ของ "แม่ออน" คือ เป็นชุมชนที่ยังรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีไว้เป็นอย่างดี ผู้คนอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความเรียบง่าย สงบ พอเพียง ความเจริญยังมาไม่ถึง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องการให้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คนรุ่นหลังสืบไป

สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเส้นทางสู่แม่ออนสำหรับ One Day Trip แม่ออน แนะนำว่าควรเริ่มตั้งแต่ ถ้ำเมืองออน
น้ำพุร้อนสันกำแพง เพราะเป็นเส้นทางเดียวกัน จากนั้นแนะนำให้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่กำปองที่อยู่บนดอยสูง อากาศที่แม่กำปองจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วในขณะนี้ ก่อนจะถึงบ้านแม่กำปอง เราต้องเดินทางขึ้นดอยผ่านโครงการหลวงตีนจก น้ำตกแม่กำปอง ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวเขา ต้นไม้น้อยใหญ่สลับกับธารน้ำที่ไหลมาลงมาเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้ที่มาเยือนได้เป็นอย่างมาก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์