ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย

ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย

เรื่องการสร้างคุณค่าให้กับคนสูงวัย เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ครอบครัวที่อบอุ่นควรมีพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ลูกๆ หลานๆ เราต้องการสร้างสังคม Oon Valley ให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัยเพราะเป็นเจตนารมณ์ที่เราตั้งใจนับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มโครงการ

ศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ SMEs ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในการมาเล่าเรื่องราว   แบ่งปันประสบการณ์ต่อคนรุ่นหลัง  ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆและคนที่เกษียณอายุว่าที่  Oon Valley  เราจะจัดเตรียมที่พัก อาหารการกินให้ ส่วนค่าเดินทางให้จัดการตัวเอง ที่ผมเคยร้องขอไว้คือ ทุกคนยินดีมา  Coaching  แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองต่อสังคม เป็นการทำงานจิตอาสาอีกทางหนึ่ง และก่อนจะมาเราจะแจ้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.oonvalley.com เป็น Schedule of Courses ไว้เลยว่าวันไหนจะมีใครมาบ้าง แล้วแต่ละคนจะมาแบ่งปันด้วยเรื่องอะไร ทางศูนย์เรายินดีให้คนภายนอกเข้ามารับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอย่างเต็มที่

การมาของสังคมสูงวัยกลุ่มนี้ จะก่อให้เกิด "คลังสมองแห่งชาติ"

สังคมสูงวัยอีกกลุ่มที่เราต้องการตอบแทนสู่สังคมคือ คนสูงวัยที่ขาดความอบอุ่น ไม่มีลูกหลานคอยดูแล แต่ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่แก่มากมายเพราะยังสามารถที่ช่วยเหลือตนเองได้และมีฝีมือทางด้านหัตถกรรม งานฝีมือต่างๆ ทางศูนย์จะจัดบริเวณสถานที่ให้มาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง แล้ววางขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ Dutch Farm ทางเราจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการสร้างผลงานที่ Creative คนสูงวัยต้องเป็นคนทำเอง ขายเอง รายได้ทั้งหมดเป็นของเขาเอง เพื่อที่ผู้สูงวัยเหล่านี้จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์